top of page
Начало
viber_image_2022-11-12_14-05-13-235.jpg

ОТКРИT КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ АРХИТЕКТИ ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ОБНОВЯВАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ВОДНАТА КУЛА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА В
ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Конкурсъ

Конкурсът

Организатор на конкурса е Oбщина Димитровград със съдействието на Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София.

Водната кула в Димитровград е изградена през 1873г. с цел снабдяване с вода на парните локомотиви по жп линията на Барон Хирш. Зданието е сред най-старите исторически и архитектурни паметници в града и е един от символите му.

При изграждането на жп надлез с кръгово кръстовище през 2014г., кулата се явява в композиционния му център и е подчертана като градоустройствен акцент.

Целта на конкурса е да излъчи най-доброто проектно решение, което съумява да подчертае значимостта на кулата чрез преустройството й, да подсили ролята й на архитектурно-градоустройствен акцент в градската среда, както и да служи за туристическа атракция. 

sadasdasd.jpg
Допустими участници

Допустими участници

 • Студенти по архитектура под ръководството на техни преподаватели

 • Архитекти до възраст 30 години включително

Проектът може да бъде изготвен от самостоятелни участници или от групи до четирима души, в които следва да участва поне един студент от специалност Архитектура или дипломиран архитект.

В екипите могат да бъдат включени художници, дизайнери и електропроектанти с опит в сферата на фасадното осветление.

Конкурсът е явен. Официалният език на конкурса е български.

Участието в конкурса е безплатно, но се изисква предварителна регистрация на участниците в сайта на конкурса.

Награден фонд

Награден фонд

 • Първа награда на журито – 3000 лв

 • Второ награда на журито – 2000 лв

 • Трето награда на журито – 1000 лв

 • Награда на гражданите на Димитровград – 500 лв

Всички конкурсни предложения ще бъдат публикувани в сайта на конкурса, проектите ще бъдат представени на изложба, а участниците ще получат сертификат за участие.

Проекти

Ще бъдат публикувани на 18.02.2023

Проекти
Допълниелна информация

Допълнителна информация

      Важни дати:

 • Официално обявяване - 14 ноември 2022 г.

 • Краен срок за регистрация за участие - 17:00 ч. 10 февруари 2023 г.

 • Краен срок за предаване на проекти - 17:00 ч. 17 февруари 2023 г.

 • Гласуване на жителите на гр. Димитровград в сайта на конкурса - 

      18-23 февруари 2023 г.

 • Обявяване на резултати, награждаване и откриване на изложба -

       24 февруари (петък) 2023 г.

Конкурсните проекти се предават задължително на хартиен и дигитален носител лично или с куриер на адрес гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ №15 в центъра за административно обслужване, гише №1.

Журиране и обявяване на резултатите:

Съставът на журито включва представители на:

 • Администрацията на Община Димитровград;

 • Университета по строителство, архитектура, строителство и геодезия, гр. София;

 • Камарата на архитектите в България.

 • Съюза на архитектите в България;

 • Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Обявяването на резултатите от конкурса ще се извърши на официално събитие с представяне на участвалите проекти пред широката общественост на 24 февруари (петък) 2023 година.

     

Текстов файл на заданието на конкурса, изходни данни и графични материали ще бъдат получени по имейл след регистрация за участие.

Имейл за въпроси: glarchitect@dimitrovgrad.bg

Кадидатсвай

Запиши се

Благодарим, че се записахте!

bottom of page